Na co można pozyskać dofinansowanie?

– Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwie (programy
RPO oraz konkusy ogólnokrajowe oraz sektorowe w ramach www.ncbr.gov.pl)

– Na wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie prowadzących do
uruchomienia produkcji nowych produktów i usług- poddziałanie 3.2.1 Badania
na Rynek (www.parp.gov.pl)

– Na wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym- poddziałanie
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (www.bgk.pl)

– Na finansowanie usług dla MŚP realizowane przez jednostki naukowe,
przyczyniające się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług)- poddziałanie
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (www.parp.gov.pl)

– Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand- poddziałanie
3.3.3 (www.parp.gov.pl)